Hướng dẫn đăng nhập VIA, TKCN, CLONE với m.facebook.com và cách mở checkpoint nếu đăng nhập sai cách
Mua Bán Link BM, VIA - Tài Khoản Quảng Cáo Facebook
Hướng dẫn đăng nhập VIA, TKCN, CLONE với m.facebook.com và cách mở checkpoint nếu đăng nhập sai cách
Bây giờ là:

Hướng dẫn đăng nhập VIA, TKCN, CLONE với m.facebook.com và cách mở checkpoint nếu đăng nhập sai cách

By Admin Ngày đăng: 23/9/2021

Ngày 10/08/2021, Facebook đang bị lỗi checkpoint khi đăng nhập. Vui lòng làm theo các bước sau để hạn chế bị khóa tài khoản (checkpoint)

Bước 1: Truy cập link m.facebook.com để đăng nhập vào tài khoản. (Bắt buộc phải vào m.facebook.com trước, nếu vào facebook.com trước sẽ có nguy cơ bị khóa tài khoản và không thể làm lại bước 1)

Bước 2: Sau khi đăng nhập vào tài khoản bằng m.facebook.com thành công. Truy cập vào facebook.com và sử dụng bình thường.

Lưu ý: Nếu đăng nhập lại trên cùng một máy tính hoặc khác máy tính thì vẫn phải đăng nhập bằng m.facebook.com

Video hướng dẫn đăng nhập bằng m.facebook.com và cách mở tài khoản bị checkpoint nếu đã đăng nhập sai cách bằng facebook.com

XEM THÊM BÀI VIẾT LIÊN QUAN