Chính sách bảo hành | Bmface.net
Mua Bán Link BM, VIA - Tài Khoản Quảng Cáo Facebook

Chính sách bảo hành

1. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH LINK BM


CHẤP NHẬN BẢO HÀNH

Trong vòng 24 giờ kể từ khi Link BM được mua trên hệ thống, khách hàng có quyền được bảo hành khi gặp các trường hợp sau:
1. Invite Link nhận BM không truy cập được (Link lỗi, Link hết hạn)
2. BM bị hạn chế quảng cáo (BM die - Không thể tạo TKQC)
3. BM có tài khoản quảng cáo bị vô hiệu hóa (BM live - Die TKQC)
4. Thông tin BM không đúng với thông tin trên Website (Ngày tạo, Limit...)
5. Add thẻ vào phương thức thanh toán trên BM bị từ chối (Chỉ áp dụng đối với BM có ghi Bao Add Thẻ Không Từ Chối trên nhãn sản phẩm)

(*) Đối với BM Xác Minh Doanh Nghiệp: Bảo hành 1 đổi 1 nếu bị mất tích xanh trong vòng 3 ngày kể từ khi mua BM trên hệ thống (Điều khoản này được chấp nhận nếu BM đó không được vi phạm các điều khoản bên mục từ chối bảo hành)

TỪ CHỐI BẢO HÀNH

Khách hàng không được bảo hành Link BM trong các trường hợp sau:
1. BM đã được bạn lên Camp (Kể cả bản nháp)
2. BM đã được bạn thêm thông tin thanh toán (Add thẻ)
3. BM đã được bạn tạo tài khoản quảng cáo
4. BM đã được bạn thêm tài khoản quảng cáo cá nhân của Via, Clone
5. BM đã được bạn tạo Pixel hoặc nhận Pixel từ BM khác
6. BM xác minh bằng dịch vụ mail tạm thời (Mail10m,...)
7. BM bị tụt ngưỡng

(*) Trong vòng 24h khi ngâm BM: Nếu BM bị hạn chế quảng cáo hoặc Tài Khoản Quảng Cáo bị vô hiệu hóa, tuyệt đối không được tự ý kháng BM (TKQC). Nếu bạn đã nhấn kháng thì BM đó sẽ không được bảo hành.


2. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH VIA & TKCN


CHẤP NHẬN BẢO HÀNH

Trong vòng 3 giờ kể từ khi Via hoặc TKCN được mua trên hệ thống, khách hàng có quyền được bảo hành khi gặp các trường hợp sau:
1. Login lần đầu thất bại (Sai UID, sai mật khẩu, sai mã 2FA)
2. Via bị hạn chế quảng cáo từ trước (Không thể tạo lên Camp, Add BM)
3. Via bị vô hiệu hóa tài khoản quảng cáo cá nhân từ trước
4. Checkpoint những dạng Backup không mở được (Thiết bị khác, nhờ bạn bè trợ giúp, up ảnh CMND)
5. Thông tin Via không đúng với thông tin được ghi trên Website (Ngày tạo,...)

TỪ CHỐI BẢO HÀNH

Khách hàng không được bảo hành Via hoặc TKCN trong các trường hợp sau:
1. Via bị bạn làm checkpoint do lên Camp, Add thẻ, Add BM, Add TKCN, Reg BM...
2. Via bị bạn làm hạn chế quảng cáo do lên Camp, Add thẻ, Add BM, Add TKCN, Reg BM...
3. Via bị bạn làm vô hiệu hóa tài khoản quảng cáo cá nhân do lên Camp, Add thẻ
4. Via bị bạn làm checkpoint trong (sau) quá trình thay đổi thông tin Via
5. Via bị giảm ngưỡng sau khi Add thẻ hoặc thay đổi múi giờ, tiền tệ
3. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH CLONE


CHẤP NHẬN BẢO HÀNH

Trong vòng 3 giờ kể từ khi Clone được mua trên hệ thống, khách hàng có quyền được bảo hành khi gặp các trường hợp sau:
1. Login lần đầu thất bại (Sai UID, sai mật khẩu, sai mã 2FA)
2. Thông tin Clone không đúng với thông tin được ghi trên Website.

TỪ CHỐI BẢO HÀNH

Khách hàng không được bảo hành Clone trong các trường hợp sau:
1. Quá thời gian bảo hành (3h kể từ khi nhận Clone từ hệ thống)
2. Clone bị bạn làm hạn chế quảng cáo do lên Camp, Add thẻ, Add BM...
3. Clone bị bạn làm vô hiệu hóa tài khoản quảng cáo cá nhânLiên hệ bảo hành

Thời gian làm việc: 09:00 - 24:00
Địa chỉ: Hà Nội - Việt Nam
Fanpage - Messenger: Bmface.net
Email: bmface.net@gmail.com